Τα εμπόδια στην αποτελεσματική επικοινωνία

Ο DE McFarland έχει ορίσει την Επικοινωνία ως τη διαδικασία ουσιαστικής αλληλεπίδρασης μεταξύ των ανθρώπων. Πιο συγκεκριμένα, είναι η διαδικασία με την οποία γίνονται αντιληπτά τα νοήματα και επιτυγχάνονται κατανοήσεις μεταξύ των ανθρώπων. Όμως μπορεί να υπάρχουν κάποια σφάλματα/εμπόδια στο σύστημα επικοινωνίας που εμποδίζουν το μήνυμα να φτάσει στον δέκτη, αυτά τα εμπόδια είναι τα εξής:

1. Γλωσσικό εμπόδιο. – Διαφορετικές γλώσσες, λεξιλόγιο, προφορά, διάλεκτος αντιπροσωπεύουν εθνικά/περιφερειακά εμπόδια. Τα σημασιολογικά κενά είναι λέξεις που έχουν παρόμοια προφορά αλλά πολλαπλές σημασίες. κακώς εκφρασμένο μήνυμα, λανθασμένη ερμηνεία και αβάσιμες υποθέσεις. Η χρήση δύσκολων ή ακατάλληλων λέξεων/ κακώς επεξηγημένων ή παρεξηγημένων μηνυμάτων μπορεί να οδηγήσει σε σύγχυση.

2. Πολιτιστικά εμπόδια: – Ηλικία, εκπαίδευση, φύλο, κοινωνική θέση, οικονομική θέση, πολιτιστικό υπόβαθρο, ιδιοσυγκρασία, υγεία, ομορφιά, δημοτικότητα, θρησκεία, πολιτικές πεποιθήσεις, ηθική, αξίες, κίνητρα, υποθέσεις, φιλοδοξίες, κανόνες/κανονισμοί, πρότυπα, Οι προτεραιότητες μπορούν να διαχωρίσουν ένα άτομο από το άλλο και να δημιουργήσουν ένα εμπόδιο.

3. Ατομικό εμπόδιο: – Μπορεί να είναι αποτέλεσμα της αντιληπτικής και προσωπικής δυσφορίας ενός ατόμου. Ακόμη και όταν δύο άτομα έχουν βιώσει το ίδιο γεγονός η νοητική τους αντίληψη μπορεί/μπορεί να μην είναι πανομοιότυπη, κάτι που λειτουργεί ως εμπόδιο. Στυλ, επιλεκτική αντίληψη, εφέ φωτοστέφανου, κακή προσοχή και συγκράτηση, αμυντικότητα, στενή διάθεση, ανεπαρκής φιλτράρισμα είναι το Ατομικό ή Ψυχολογικό εμπόδιο.

4. Οργανωτικό εμπόδιο: – Περιλαμβάνει την κουλτούρα του φτωχού οργανισμού, το κλίμα, τους αυστηρούς κανόνες, τους κανονισμούς, το καθεστώς, τη σχέση, την πολυπλοκότητα, τις ανεπαρκείς εγκαταστάσεις/ ευκαιρίες ανάπτυξης και βελτίωσης. ενώ; Η φύση του εσωτερικού και του εξωτερικού περιβάλλοντος, όπως οι μεγάλοι χώροι εργασίας που είναι φυσικά διαχωρισμένοι από άλλους, ο κακός φωτισμός, η έλλειψη προσωπικού, ο ξεπερασμένος εξοπλισμός και ο θόρυβος του περιβάλλοντος αποτελούν Φυσικό Οργανωτικό Εμπόδιο.

5. Διαπροσωπικό εμπόδιο: – Εμπόδια από τους εργοδότες είναι: – Έλλειψη εμπιστοσύνης στους εργαζόμενους. Έλλειψη γνώσης μη λεκτικών ενδείξεων όπως έκφραση προσώπου, γλώσσα σώματος, χειρονομίες, στάσεις, οπτική επαφή. διαφορετικές εμπειρίες? έλλειψη χρόνου για υπαλλήλους· δεν λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες των εργαζομένων. επιθυμούν να συλλάβουν την εξουσία? φόβος απώλειας της εξουσίας ελέγχου. παράκαμψη και υπερφόρτωση πληροφοριών, ενώ τα εμπόδια από τους εργαζόμενους περιλαμβάνουν την έλλειψη κινήτρων, την έλλειψη συνεργασίας, την εμπιστοσύνη, τον φόβο της ποινής και την κακή σχέση με τον εργοδότη.

6. Εμπόδιο συμπεριφοράς: – Προκύπτει ως αποτέλεσμα προβλημάτων με το προσωπικό στον οργανισμό. Ο περιορισμός στη σωματική και πνευματική ικανότητα, την ευφυΐα, την κατανόηση, τις προκατασκευασμένες αντιλήψεις και τη δυσπιστία πηγής διχάζουν την προσοχή και δημιουργούν ένα μηχανικό εμπόδιο που επηρεάζει τη στάση και τη γνώμη.

7. Φράγμα καναλιού: – Εάν η διάρκεια της επικοινωνίας είναι μεγάλη ή το επιλεγμένο μέσο είναι ακατάλληλο, η επικοινωνία μπορεί να διακοπεί. Μπορεί επίσης να είναι αποτέλεσμα των διαπροσωπικών συγκρούσεων μεταξύ του αποστολέα και του παραλήπτη. έλλειψη ενδιαφέροντος για επικοινωνία· προβλήματα ανταλλαγής πληροφοριών ή πρόσβασης που μπορεί να παρεμποδίσουν το κανάλι και να επηρεάσουν τη σαφήνεια, την ακρίβεια και την αποτελεσματικότητα.

Για να επικοινωνήσει κανείς αποτελεσματικά χρειάζεται να ξεπεράσει αυτά τα εμπόδια. Η εργασία για το σπάσιμο του φραγμού είναι μια ευρεία δραστηριότητα και εδώ υπάρχουν ορισμένα μέτρα.

ΚΑΝΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΣΠΑΣΕΤΕ ΤΟ ΦΡΑΓΜΑ:

– Επιτρέψτε στους εργαζόμενους πρόσβαση σε πόρους, αυτοέκφραση και δημιουργία ιδεών.

– Εκφράστε τις προσδοκίες σας στους άλλους.

– Χρησιμοποιήστε λιγότερο απόλυτες λέξεις όπως «ποτέ», «πάντα», «για πάντα» κ.λπ.

– Να είστε καλός, προσεκτικός και ενεργός ακροατής.

– Φιλτράρετε σωστά τις πληροφορίες πριν τις μεταβιβάσετε σε κάποιον άλλο.

– Προσπαθήστε να δημιουργήσετε ένα κανάλι επικοινωνίας και να εξαλείψετε τους μεσάζοντες.

– Χρησιμοποιήστε συγκεκριμένες και ακριβείς λέξεις που το κοινό μπορεί εύκολα να καταλάβει.

– Προσπαθήστε να δείτε τις καταστάσεις μέσα από τα μάτια του ομιλητή.

– Η στάση «εσύ» πρέπει να χρησιμοποιείται σε όλες τις περιπτώσεις.

– Διατηρήστε οπτική επαφή με τον ομιλητή και κάντε τον να βολευτεί.

– Γράψτε τις οδηγίες εάν οι πληροφορίες είναι πολύ λεπτομερείς ή περίπλοκες.

– Η προφορική επικοινωνία πρέπει να είναι σαφής και όχι με έντονη έμφαση.

– Αποφύγετε την κακή επικοινωνία των λέξεων και τον σημασιολογικό θόρυβο.

– Ζητήστε διευκρινίσεις, επανάληψη όπου χρειάζεται.

– Κάντε την οργανωτική δομή πιο ευέλικτη, δυναμική και διαφανή.

– Προώθηση συμπαθητικής σχέσης που ενισχύει τον συντονισμό μεταξύ ανώτερου και υφισταμένου.

– Επικεντρωθείτε στη σκόπιμη και καλά εστιασμένη επικοινωνία.

– Το μήνυμα της επικοινωνίας πρέπει να είναι σαφές και πρακτικό.

– Λάβετε τα κατάλληλα σχόλια.

ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΣΠΑΣΕΙΣ ΤΟ ΦΡΑΓΜΑ:

– Να είστε επιλεκτικός ακροατής, αυτό συμβαίνει όταν ένα άτομο ακούει έναν άλλον αλλά επιλέγει να μην ακούσει αυτό που λέγεται από επιλογή ή επιθυμία να ακούσει κάποιο άλλο μήνυμα.

– Να είσαι “Fixer”, ένας fixer είναι ένα άτομο που προσπαθεί να βρει το λάθος του άλλου.

– Γίνε ονειροπόλος.

– Χρησιμοποιήστε μακρά αλυσίδα εντολών για επικοινωνία.

– Χρησιμοποιήστε πάρα πολλές τεχνικές ορολογίες.

– Βγάλτε αμέσως συμπεράσματα.

– Διακόψτε τους ομιλητές και αποσπάστε του την προσοχή κάνοντας πάρα πολλές άσχετες ερωτήσεις.Source by Rupal Jain

Σχολιάστε